හැමදාම අහන එකම විදියේ බූට් සිංදු කලාව කනපිට හැරවූ අලුත් ගීතය

{:lk}බූට් සිංදුවක්, එහෙම නැත්නම් විරහා ගීතයක් කිව්වම මතක් වෙන්නේ බූට් වැදුන අයටත් වැඩිය අඬන ගායක ගායිකාවන්ව. හැම ගීයකම වගේ එකම තාලේ, එකම වචන ටික, එකම රූප රචනය. අපූරු සිංදු අපි හැමදාම අරගෙන එනවා වගේ, අදත් ගේන්නේ හරිම ලස්සන, අලුත් විදියේ, ගීතයක්. නිකන් ගීතයක් නෙවෙයි බූට් ගීතයක්. හැබැයි අනිත් සිංදුවලට වැඩිය තේරුම, සංගීතය වගේම රූප රචනයෙනුත් හරිම වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න ඒ ගීතය බලන්නකෝ

{:}{:en}Most of the Sinhala songs are now written about breakups. But, with the same kind of music, lyrics and of course the visual is the same! In a period which all songs are same, one artist is trying to change this “boot song” wave. Watch and listen the song and feel the difference. I’m not going to say more than this. Here is the song :

 

{:}

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: