අැත්ත ලෝකේ හැරි පෝටර් කෙනෙක් වෙන්න අලුත්ම AR ගේම් එක ළඟදීම

Niantic ලැබ් එක බොහෝමයක්ම ප්‍රසිද්ධ වුනේ Pokemon Go, Ingress වැනි AR games නිර්මාණය කරපු නිසා. ඇත්ත ලෝකය සහ කෘත්‍රිම ලෝකය යන දෙකම එකතු කර නිර්මාණය කරන ලද මේ ජංගම දුරකථන ක්‍රීඩා ලොව පුරා කෝටි ගණනක් ජනතාවගේ ආදරය දිනාගත්තා.

ඉතින් නයන්ටික් ලැබ් මගින් අලුතින්ම නිකුත් කරන්නට තිබෙන ජංගම දුරකථන ගේම් ඒක තමයි Harry Potter: Wizards Unite. පොකිමොන් ගෝ, ඉන්ග්‍රෙස් වලටත් වඩා මේ ගේම් ඒක නම් ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය වේවි කියලා කියන්නට පුලුවන්. විවිධ සතුරන්ව මන්තර මගින් විනාශ කිරීමට, අලුත් මන්තර ඉගෙන ගැනීමට වගේ විවිධ අපූරු දේවල් ගොඩක් මෙහි තියෙනවා කියලා සමාගම කියනවා.

ගේම් ඒක ගැන තවම වැඩි විස්තරයක් නෑ. ඒ්ත් ඔයාලට https://www.harrypotterwizardsunite.com/ ගිහින් රෙජිස්ටර් වන්න පුලුවන් ඉදිරි අලුත් තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: