පෞද්ගලිකත්වයට මුල්තැන දෙන, කෘත්‍රීම බුද්ධියක් සහිත පණිවුඩ සේවය – Google Allo නිකුත්වෙයි

Google Duo වීඩියෝ කෝල් ගතහැකි සේවය ඇරඹීමෙන් මසකට පමණ පසු ගූගල් සමාගමේ අලුත්ම සේවය, ගූගල් අලෝ(Google Allo) අද නිකුත්කරනු ලැබුවා. Viber, Messenger, WhatsApp වැනි ක්ෂණික පණිවුඩ සේවයන්ට තරඟයක් දීම සඳහා ඇරඹි මේ ඇප් එකේ විශේෂත්වය වන්නේ මෙය ගූගල් නව්(Google Now) සේවය හා සම්බන්ධ කර තිබීමයි. ගූගල් ඩුවෝ මෙන්ම මෙයද ඔබේ දුරකථන අංකය හරහා සම්බන්ධවිය හැකි සේවයකි.

පෙර කීවාක් මෙන් මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ ගූගල් නව් කෘත්‍රීම බුද්ධියද මෙයට සම්බන්ධ කර ඇති නිසා. චැට් එකේදි ‘@Google’ ලෙස සඳහන් කර පසු ඔබේ ප්‍ර‍ශ්නයකට පිළිතුරක් ගූගල් මඟින් ලබාගන්නට පුලුවන්. එවගේම ගූගල් ක්‍රොම් වල මෙන් ඉන්කොග්නිටෝ මූඩ්(Incognito mode) එකක්ද මෙහි තිබෙනවා. වෙනත් අයෙකුට නැරඹිය නොහැකි ලෙස පෞද්ගලික සංවාද මෙමඟින් සිදුකරන්නට පුලුවන්.

අද ඇමරිකාවට නිකුත් කලත්, ලෝකයේ හැම රටකටම මෙය ලබාගන්නට පුලුවන්කමක් නෑ. එනිසා ඔබට ප්ලේ ස්ටෝ මඟින් ගන්න පුලුවන්කමක් නැතිනම් APK එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන භාවිතා කරන්න පුලුවන්.

Download Google Allo for Android | iOS

[Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”Google Allo”]

One Reply to “පෞද්ගලිකත්වයට මුල්තැන දෙන, කෘත්‍රීම බුද්ධියක් සහිත පණිවුඩ සේවය – Google Allo නිකුත්වෙයි”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: