ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයට ක්‍රිස් ගේල් එන ලකුණු

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයට ක්‍රිස් ගේල් එන ලකුණු

මේ දිනවල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරේ කරන හැමෝම නොඉවසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්නේ ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය ආරම්භ වෙනතුරු. ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට මේ...