විශේෂ

ඉන්ටවිව් යන්න බයද? මේ පොයින්ට්ස් ඔලුවේ තියන් ගියොත් ජොබ් එක ගොඩේ ගොඩ

ඉන්ටවිව් යන්න බයද? මේ පොයින්ට්ස් ඔලුවේ තියන් ගියොත් ජොබ් එක ගොඩේ ගොඩ

සමහර අය ඉන්ටවිව් කිව්ව ගමන් ටිකක් බය වෙනවා. වචනේ ඇහුනත් ඇති. මොනවා අහයිද? මොනවා කියයිද කියලා තමයි ඉන්ටවිව් කියන වචනේ...

එක්සත් රාජධානියේ බස් රථ තුල වායු පවිත්‍රකාරක උපාංග සවිකෙරේ

එක්සත් රාජධානියේ බස් රථ තුල වායු පවිත්‍රකාරක උපාංග සවිකෙරේ

කොරෝනා වයිරසය ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින අතර, රටවල් කිහිපයක රජයන් එහි පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව අපි...