සිංහල-ඉංග්‍රීසි-දෙමළ ත්‍රිභාෂා ශබ්දකෝශය !

සිංහල ඉංග්‍රීසි හෝ ඉංග්‍රීසි සිංහල ශබ්දකෝශ පරිඝනක සඳහා තිබුනාට මේ වනතෙක් සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි තුනම තිබෙන ශබ්දකෝශයක් තිබුනෙ නෑ. නමුත් ඒ අඩුව පසුගිය වසරේ රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව නිවැරදි කලා. ඒ ත්‍රිභාෂා ඔන්ලයින් ශබ්දකෝශය නිකුත් කරමින්.

http://www.trilingualdictionary.lk/ සබැඳිය ඔස්සේ මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න ඕන කෙනෙකුට පුලුවන්. මෙහි තවත් සුවිශේෂිත්වයක් වන්නේ වචනය ශබ්ද වන ආකාරයටද සවන්දිය හැකිවීමයි.

http://www.trilingualdictionary.lk/learning/ වෙතට පිවිස භාෂා තුනම ඉගෙනගැනීමට ඕන අයෙකුට තේරෙන අයුරින් අලංකාර පාඩම් පෙලක්ද නිපදවා තිබෙනවා.

Capture

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: