ඔබට මතක ඇති මීට වසර ගණනාවකට පෙර CD, DVD තැටි ජනප්‍රිය වුණ අයුරු. නමුත් අද වන විට එය භාවිතා කරන්නේ නැතිම තරම්. අන්තර්ජාලයේ ව්‍යාප්තිය සහ USB උපාංගවල පහසුබව නිසා සෙමින් සෙමින් සීඩී සහ ඩීවීඩී තැටිවල අවසානය ළඟාවෙමින් පවතිනවා. එම අවසානය තවත් ඉක්මන් කරමින් සැම්සුන් සමාගම නිළ වශයෙන් පවසා සිටියේ Blu-ray සහ 4K Blu-ray ප්ලේයර්ස් මාදිලි අලුතින් නිෂ්පාදනය නවතා දමන බවයි. මේ වන CNET ආයතනය වෙතට සමාගමේ නියෝජිතයෙකු පවසා තිබෙනවා.

”ප්ලේයර්ස් වැනි ඇතැම් උපාංග මේ වන විට අවසන් කාලය ගතකරමින් තිබෙන්නේ. ඇමරිකාවේ 2017 වසරේ 72%ක් වූ ප්ලේයර්ස් භාවිතය 2018 වන විට 66% දක්වා භාවිතය අඩුවී තිබෙනවා. ” යැයි ඇමරිකානු Nielsen සමාගමේ නවතම වාර්තාවකින් පවසා තිබෙනවා.

Netflix, Hulu, Amazon, Google සහ Apple වැනි සමාගම් වලින් අන්තර්ජාලය හරහා අඩු මුදලට චිත්‍රපටි, කථා මාලා නැරඹීමේ හැකියාව මෙයට හේතුව බවයි එම සමාගම තවදුරටත් පවසන්නේ.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.