රසිකයන් නිසා, මැරුණු Note 7ට පණ දෙයි

Galaxy Note 7 සදහටම නැතිවි ගියා ඔබට මතක ඇති ගිය වසරේ. ආපු පයින්ම නැවත ගියා කිව්වොත් හරි. නමුත් ගැලැක්සි නෝට් 7 රසිකයන් නම් නැතිවුනේ නෑ. ඒක නිසා සැම්සුන් සමාගම තීරණය කලා නෝට් 7 නැවත නිර්මාණය කර සීමිත ලෙස වෙළඳපලට නිකුත්කිරීමට.

මෙම අලුතින් එන නෝට් 7 දුරකථනය refurbished ලෙස නිකුත්වනු ඇති බවයි සමහරු පවසන්නේ. තවත් සමහරු පවසන්නේ මේ දුරකථනය Galaxy Note FE ලෙස නම් කරනු ඇති බවයි. (FE = Fan Edition/රසික සංස්කරණය). කලින් දුරකථනය පිපිරීමට හේතුවුන කරුණු නැතිකර මෙය නැවත සාදන එකක්. බැටරියේ ප්‍ර‍මාණයද මෙහි අඩුකර තිබෙනවා.

නෝට් 7 නැතිව දුක්වුන රසිකයන් වෙනුවෙන්ම මෙය නැවත නිර්මාණය කර නිකුත් කරන බව දැන් ඔබටම වැටහි යනවා ඇති. එවගේම මේ දුරකථනය මුල් දුරකථනයට වඩා 50%ක් මිළ අඩුවනු ඇති බවටත් පවසනවා. ජූලි මාසයේ අග වන විට දකුණු කොරියාවේදි මෙය නිකුත්කරනු ඇති බවටයි වාර්තා පලවන්නේ.

Leave a Reply