මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම Windows 7 සහ 8 විකිනීම නවතාදමයි

පසුගිය 31 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි, මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම ඔවුන්ගේ වින්ඩෝස් 7 ප්‍රොෆෙෂනල් සහ වින්ඩෝස් 8.1 යන මෙහෙයුම් පද්ධති පරිඝනක නිෂ්පාදකයන්ට සැපයීම නවතා දමා තිබෙනවා. මීට වසර දෙකකට පෙර මෙලෙසම වින්ඩෝස් 7 හෝම් ප්‍රීමියම් සහ අල්ටිමේට් මෙහෙයුම් පද්ධති සංස්කරණයන් දෙකද විකිණීම නවතා දැමුනා. මේ වන විට පරිඝනක නිෂ්පාදකයන්ට ඔවුන්ගේ පරිඝනකවල ස්ථාපනය කල හැකි එකම වින්ඩෝස් සංස්කරණය ලෙස වින්ඩෝස් 10 පමණක් ඉතිරිවී තිබෙනවා.

මේ තීරණය මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගමේ පරිඝනක, දුරකථන ඇතුලු උපාංග සියල්ලම එකම මෙහෙයුම් පද්ධතියක් යටතේ එකම පරිසරයක ක්‍රියාත්මක වන වැඩපිලිවලට හොඳ තල්ලුවක් වනු ඇති.

Leave a Reply

%d bloggers like this: