තත්පර 10න් Mi Mix දුරකථන සියල්ලම විකුණා වාර්තාවක් තබයි

අප පෙර ලිපියකින් ඔබට කිව්වා ඩිස්ප්ලේ එක විතරක් තියෙන අනාගත දුරකථනය; Mi Mix ගැන. මේ කියන්න යන්නේ ෂයෝමි සමාගම පිහිටවපු වාර්තාව ගැන. ඔවුන් පසුගියදා නිකුත්කල Mi Mix සහ Mi Note 2 දුරකථන දෙකම ලෝකයේම අවධානය ගන්නට පුලුවන් වුන එක ගැන ඔයාට නැවත මතක් කරන්න ඕන නෑ.

පසුගිය දා එම දුරකථන දෙකෙන් Mi Note 2 දුරකථනය අන්තර්ජාලයේ විකිනීමට විවෘත කර තත්පර 50ක් ඇතුලත නිෂ්පාදනය කර තිබූ දුරකථන සියල්ලම විකුණා අවසන් වූවා. මෙය සමාගම පිහිටවූ නව වාර්තාවක්.

Credit : Xiaomi
Credit : Xiaomi

එවගේම අද දිනයේ තමයි Mi Mix දුරකථනය විකිනීමට තිබුනේ. අන්තර්ජාලය හරහා මිළදීගැනීමට විවෘත කර තත්පර 10ක් ගතවන්නට මත්තෙන් එම දුරකථන සියල්ලක්මද විකිණීමට සමාගමට හැකිවූයේ පෙර තිබූ වාර්තාවද බිඳ දමමින්.

දුරකථනයෙන් 91.3% ක් ඩිස්ප්ලේ එක තිබෙන මේ ‘‘අනාගත ෆෝන් එක‘‘ නිෂ්පාදනය ඉතා අපහසු බවයි සමාගම පවසන්නේ. විශේෂයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම සෙරමික් වලින් තිබෙන නිසාත්, මෙහි තිබෙන සුවිශේෂී උපාංග ආදිය නිෂ්පාදනයට අපහසු නිසාත්. කෙසේ නමුත් මසකට දුරකථන 10,000ක් නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව සමාගමට තිබෙන බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

දුරකථනය නැවත වරක් මේ මාසයේ 8 වැනිදා Xiaomi වෙබ් අඩවිය හරහා විකිනීමට නියමිතයි.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: