ගිය වසරේ මාක් සකර්බර්ග්ට පමණක් තිබුණු message un-send කිරීමේ පහසුකම මේ වන විට සියලුම දෙනාටම ලබාදී තිබෙනවා.  මෙය සිදුවූයේ මාක් සකර්බර්ග් එලෙස මැසේජ් කාටවත් බැලිය නොහැකි ලෙස ඩිලීට් කර දැමූ බවට අන්තර්ජාලය පුරාවටම එම පුවත ගින්නක් මෙන් පැතිරීමෙන් අනතුරුව.

මෙලෙස මැසේජ් ඩිලීට් කල විට යවන්නාට සහ ලබන්නා දෙදෙනාටම එම මැසේජ් එක පෙන්වන්නේ නෑ. මෙය සිදුකිරිමට නම් මැසේජ් එක යවා විනාඩි 10ක් ඇතුලත ඩිලීට් කල යුතුය.

මෙය සිදුකිරම සඳහා මැසෙන්ජර් ඇප් එකෙන් නම් අවශ්‍ය මැසේජ් එක ඔබාගෙන(press and hold), පරිඝනකයෙන් ෆේස්බුක් තුලින් නම්, අවශ්‍ය මැසේජ් එක ඉදිරියේ පෙන්වන තිත් තුනක අයිකනය ක්ලික් කර remove ඔබන්න.  ඉන්පසු එන ඩයලොග් එකෙන් Remove for everyone යන්න තෝරන්න.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.