මෘදුකාංග

ඕනෑතරම් ටොරන්ට්, උපරිම වේගයෙන් ඩිරෙක්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට – සීඩර්

චිත්‍ර‍පටි බලන්න අපි හැමෝම කැමතියිනේ. දැන් හැම චිත්‍ර‍පටයක්ම, රූපවාහිනී කතා මාලාවක්ම ටොරන්ට් මඟින් තමයි හැමෝම

සිංහල උපසිරැසි එක්ක චිත්‍ර‍පටි රූපවාහිනියෙන් නරඹන හොඳම, පහසුම ක්‍ර‍මය

රූපවාහිනියෙන් චිත්‍ර‍පටි නරඹන්න අපි හැමෝම කැමතියි. එතකොට පවුලේ අය එක්ක හරි යාලුවෝ එක්ක හරි එකතුවෙලා