අන්තර්ජාලය

ඕනෑතරම් ටොරන්ට්, උපරිම වේගයෙන් ඩිරෙක්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට – සීඩර්

චිත්‍ර‍පටි බලන්න අපි හැමෝම කැමතියිනේ. දැන් හැම චිත්‍ර‍පටයක්ම, රූපවාහිනී කතා මාලාවක්ම ටොරන්ට් මඟින් තමයි හැමෝම

අපේ ඉන්ටර්නෙට් වේගය වැඩිකරන්න ගූගල් දාපු අලුත් කේබලය

ඕනෑම රටකට අන්තර්ජාලය ලැබෙන ප්‍ර‍ධානතම ක්‍ර‍මයක් තමයි මුහුද යටින් එලන ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල්. විශේෂයෙන් ලංකාව