අන්තර්ජාලය

සැප්තැම්බර් සේල් පටන් ගත්තා! ස්මාට්ෆෝන් සඳහා 30% දක්වා මිළ අඩු කිරීම් !

ජංගම දුරකථනයක් මිළදීගන්න හිටියානම් මේක තමයි අවස්ථාව. 30% දක්වා ඇතැම් ස්මාට්ෆෝන් සඳහා වට්ටම් සහිතව මෙවර

ඕනෑතරම් ටොරන්ට්, උපරිම වේගයෙන් ඩිරෙක්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට – සීඩර්

චිත්‍ර‍පටි බලන්න අපි හැමෝම කැමතියිනේ. දැන් හැම චිත්‍ර‍පටයක්ම, රූපවාහිනී කතා මාලාවක්ම ටොරන්ට් මඟින් තමයි හැමෝම

අපේ ඉන්ටර්නෙට් වේගය වැඩිකරන්න ගූගල් දාපු අලුත් කේබලය

ඕනෑම රටකට අන්තර්ජාලය ලැබෙන ප්‍ර‍ධානතම ක්‍ර‍මයක් තමයි මුහුද යටින් එලන ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල්. විශේෂයෙන් ලංකාව