පුවත් සහ ලිපි

ආසියාවේ දැවැන්ත මෘදුකාංග මංකොල්ලයක් ගැන මයික්‍රොසොෆ්ට් අවධානයෙන්

ලෝකයේ ලොකුම මෘදුකාංග ආයතනය වන මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම පසුගිය කාලයේදී ආසියාතික රටවල් රැසක සොයාබැලීමක් සිදුකර තිබෙනවා.