ආගම සහ සංස්කෘතිය

මුස්ලිමානුවන් ශ්‍රී පාද ආක්‍ර‍මණයත් පටන්ගනී (වීඩියෝ) – අනිවාර්යෙන් බලන්න

ෆේස්බුක්හි ඉතාම වේගයෙන් වීඩියෝවක් මේ දිනවල බෙදාගැනෙමින් යනවා. ඒ මුස්ලිමානුවන් තිදෙනෙක් විසින් ශ්‍රී පාදස්ථානයේ ඔවුන්ගේ