නොමිලේ OnePlus 6 එකක් දිනාගන්න අවස්ථාව – 618 Sale

ගිය වසරේ 11.11 සේල් එක ඔබට මතක ඇති සමහරවිට. ලොව පුරාම පාරිභෝගිකයන් අන්තර්ජාලයේ 11.11 සේල් එක වෙනුවෙන් පෙලගැසී සිටියා. මෙවර වසර මැද සේල් එක හෙටින් ආරම්භ වෙනවා. ඒ Gearbest අඩවියේ. මේ සේල් එකට චීනයේ දැවැන්තම සමාගම් සියල්ලම පාහේ සහභාගි වනවා. ඔවුන්ගේ භාණ්ඩ මෙදින සිට අඩුවට මිළදී ගැනීමට පුලුවන්. 11.11 සේල් එකේ මිළටත් වඩා 18.6 සේල් එකේදි බඩුවල මිළ අඩුවෙනු ඇතැයි ගොඩක් අය පවසනවා.

ජූනි 17-ජූනි 25
නොමිලේ තෑගි. කූපන් කේත. ක්ෂණිකව පටන්ගන්නා දැවැන්ත මිළ අඩු කල භාණ්ඩ සේල්. එවගේම ඩොලර් 10ක මුදලට ගැජට් තුනක් මිළදී ගැනීමේ හැකියාවද ලැබෙනවා මේ කාලයේදි. එවගේම OnePlus 6 දුරකථනයක් දිනාගැනීමේ අවස්ථාවද ලැබෙනවා.

ජූනි 25-ජූලි2
පෙරටත් වඩා මිළ අඩුකිරීම් සහ  OnePlus 6 දුරකථනයක් දිනාගැනීමේ අවස්ථාව මේ කාලසීමාවේදීද ලැබෙනවා. වැඩියෙන්ම විකිනෙන බඩු වලට විශේෂ වට්ටම්.

ජූලි 2-ජූලි 9
කලින් සතියේ වගේම වැඩියෙන් විකිනෙන බඩුවලට වෙනම විශේෂ වට්ටම් ලැබෙනවා.

සේල් එකේ විශේෂ ලින්ක් ටිකක් මම පහතින් දාලා තියෙනවා. ඒවායින් පුලුවන් ඔයාලට විශේෂ වට්ටම් ලබාගන්නත්.

 

Gearbest Shopping Guide

World Cup Special Sale

OnePlus 6 දිනාගන්න තරඟය

3D Printer එකක් දිනාගන්න තරඟය

ඕනෑම භාණ්ඩ තුනක් ඩොලර් 10කට මිළදීගන්න

Leave a Reply

%d bloggers like this: