ගූගල් සමාගම ඔවුන්ගේ Google Photos සේවය නවම මුහුණුවරකින්, වඩා වැඩි සේවයක් ලබාදීමට හැකිවන පරිදි වෙනස් කර පසුගියදා නිකුත් කරනු ලැබුවා. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සඳහා, ගූගල් ප්ලස් සේවය හා සමඟාමීව ලබාදී තිබූ මේ සේවය ඔවුන් ඕනෑම අයෙකුට(ගූගල් ප්ලස් භාවිතා නොකෙරුවත්) ලබාගත හැකි අයුරින් වෙනස් කර තිබෙනවා.

Google-IO-2015-_0994.0මෙහි ප්‍රධානම, කැපී පෙනෙනම අංගය වනුයේ ඔබේ සියලුම ඡායාරූප මෙමඟින් වෙන වෙනම හඳුනාගෙන ඒවා කණ්ඩායම් වලට වෙන් කිරීමයි. උදාහරණයකට ඔබ ලබාගෙන තිබෙන මුහුදු වෙරළවල් වල ඡායාරූප එක කාණ්ඩයකට, මල් වල ඡායාරූප තව කාණ්ඩයකට, වාහනවල ඡායාරූප තවත් ඛාණ්ඩයකට වෙන් කරනු ලබයි.

එමෙන්ම විශේෂ අවස්ථාවල ඡායාරූප වෙනම සොයාගැනීමටද මෙයින් හැකියාව ලැබෙනවා. උදාහරණයකට ඔබට “rain days in colombo” ලෙස සෙවූ විට ඔබේ ඡායාරූප ගොන්නෙන් එයට අදාල ඡායාරූප ටික ලබාදෙනවා.

තවත් වැදගත් කරුණක් වනුයේ මෙහි ඕනෑ තරම් ඡායාරූප හෝ වීඩියෝ එකතුකර හැකිවීමයි. මෙගා පික්සල් 16ක් දක්වා ඡායාරූප සහ 1080p FullHD වීඩියෝ ඕනෑ තරම් එකතු කර හැකියි. එම දී ඇති quality සීමාව ඉක්මවා යම් වීඩියෝ හෝ ඡායාරූප එකතු කරන්නේ නම් අදාල ඡායාරූප හෝ වීඩියෝ වලට ඉඩ වෙන් වන්නේ ඔබට Google Drive සඳහා ලබාදී ඇති ගිගාබයිට් 15න්ය.

Photos යනු, Google+ සේවයේ තිබූ වැදගත්ම අංගයයි. එය වෙනම සේවයක් ලෙස වෙන් කරන බවට ආරංචි අන්තර්ජාලයේ පැතිරුණද, එය මෙලෙස ලෝකයාට විවෘත කරන තාක් කල් ගූගල් සමාගම කිසිවකුත් පැවසූයේ නෑ.

http://photos.google.com යන ලිපිනයෙන් මෙම සේවයට පිවිසිය හැකියි.

2 thoughts on “සයිබර් ලෝකයට ආ අලුත්ම අමුත්තා – ගූගල් ෆොටෝස්!”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.