පසුගිය වසරේ නිකුත්කෙරුණු වින්ඩෝස් 10 මෙහෙයුම් පද්ධතිය වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධති අතර වේගයෙන්ම ජනප්‍රිය වුන එක කිව්වොත් නිවැරදියි. මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම පවසන පරිදි 2018 වසරේ මැද බාගය වන විට වින්ඩෝස් 10 මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඇති උපාංග ගණන බිලියනය ඉක්මවනවා ඇත. මෙසේ ඔවුන් පවසන්නට හේතුව වූයේ ජුනි මාසයේ වින්ඩෝස් 10 නොමිලේ ලබාදීම අවසන් කරන්නට කලින් දිනය වන විට පරිඝනක මිලියන 350ක මෙහෙයුම් පද්ධතිය ස්ථාපනය වීමත් සමඟය. මැයි මාසයේදි එය මිලියන 300ක්.

වින්ඩෝස් 10 සංවත්සරය වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලද යාවත්කාලීනය(anniversary update) එකෙන් මාස තුනකට පසු, මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම ඊයේ(26) ප්‍ර‍කාශයට පත්කලේ මේ වන විට ක්‍රියාකාරී උපාංග මිලියන 400ක ස්ථාපනය වී ඇති බවය. මේ උපාංග අතර විවිධාකාරයේ පරිඝනක, ස්මාට්ෆෝන් සහ ටැබ්ලට්, එක්ස් බොක්ස් වන්, සර්ෆේස් හබ්ස් සහ හෝලෝ ලෙන්ස් ඇතුලත්. ක්‍රියාකාරී ලෙස ඔවුන් මෙහිදී හඳුන්වන්නේ පසුගිය දින 28ක කාලයක් වින්ඩෝස් 10 මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහිතව ක්‍රියාත්මක වූ උපාංගයි.

නමුත් ඔබට තේරුම්යන්නට ඇති පසුගිය මාස තුනටම වැඩිවී ඇත්තේ මිලියන 50ක උපාංග පමණක් වීමයි. මෙයට හේතුව ජුනි මාසයේදි මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම වින්ඩෝස් 10 නොමිලේ යාවත්කාලීනය ලබාදීම නතර කිරීමයි. එයින් පැවසෙන්නේ වැඩිවූ මිලියන 50 අලුතින් මෙහෙයුම් පද්ධතිය මිළදී ගත් අය බවයි.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.