නෝට් 7 නිසා සැම්සුන් වලට වුන පාඩුව

7 සුභ අංකයක් විදියට තමයි ලෝකයේ බොහෝමයක් අය සලකන්නේ. සමහරවිට ඒක නිසාමද දන්නෙ නෑ සැම්සුන් සමාගමේ නෝට් 5 වලින් පස්සේ 6 නැතුව කෙලින්ම 7ට පැන්නේ. හැබැයි සිද්දවුන දේ ඔයාලා දන්නවානේ කලින් ලිපියකින්. ඒ ගැන දන්නේ නැත්නම් මුලින්ම නෝට් 7 අවුල ගැන කියවලා ඉන්න.  නැතිනම් පහත වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ නෝට් 7වල සිදුවන ප්‍ර‍ශ්නය සුලුපටු දෙයක් නෙවෙයිනේ. ලෝකේ මෙතෙක් විකුණපු මිලියන 3කට ආසන්න නෝට් 7 සේරම නැවත ගෙන්වාගන්න කටයුතු කරමින් යනවා සැම්සුන් සමාගම.

Bloomberg වාර්ථාවකට අනුව මේ විකුණපු සේරම දුරකථන වලට අලුත් දුරකථන ලබාදීම නිසා සමාගමට විඳින්න වන පාඩුව ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයක්! ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් බිලියන 150කට ආසන්නයි. නමුත් 2016 වසර සඳහා සැම්සුන් සමාගම අපේක්ෂා කරන සමස්ථ ආදායම ගත්තම නම් මේ ගණන පොඩි එකක්ලු.  නමුත් මේ ප්‍ර‍ශ්නය නිසා සමාගමේ ප්‍ර‍තිරූපය නම් ගොඩක් හානියට ලක්වෙලා. සැම්සුන් සමාගම හනි හනිකවම හැමෝටම අලුත් ෆෝන් දෙන්න පටන් ගත්තෙත් මේ පාරිභෝගිකයන්ගේ සිත් සතුටු කරන්න කියලා තමයි අන්තර්ජාතික මාධ්‍ය වාර්ථා කරලා තිබුනේ.

1 thought on “නෝට් 7 නිසා සැම්සුන් වලට වුන පාඩුව

Leave a Reply

%d bloggers like this: