ජෙනිෆර් ලෝරන්ස් යුධ වාර්ථාකාරිණීයක් වීමට සැරසෙයි

ජනප්‍රිය නිළි Jenifer Lawrence, ස්ටීවන් ස්පිල්බර්ග්ගේ මීළඟ චිත්‍රපටයේදී යුධ වාර්ථාකාරිණියක් වීමට යන බවයි අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ Lynsey Addario යන සුප්‍රකට යුධ වාර්ථාකාරිණියගේ චරිතයයි.

It’s What I Do: A Photographer’s Life Of Love and War යන පොත අනුසාරයෙන් ස්ටීවන් ස්පිල්බර්ග් මෙම චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කරනවා.  එමෙන්ම මෙම චිත්‍රපටය නිෂ්පාදනය සඳහා, ඇමරිකන් ස්නයිපර් චිත්‍රපටයේදී නිෂ්පාදනයෙන් දායක වූ Andrew Lazar බොහෝවිට දායක වනු ඇතැයි වාර්ථා පවසනවා.

Leave a Reply

%d bloggers like this: